Kontakt

Dane Firmy:

Sławomir Umiński
ul. Kochanowskiego 39 m 25
01-864 Warszawa
NIP: 118-055-15-40
REGON: 012181950

Pracujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00-17.00.

tel. 726 485 888

e-mai: biuro@perfumymax.pl

Numer rachunku bankowego: 35 1050 1054 1000 0092 3963 4497 ING

Prosimy o wpisywanie numeru zamówienia w tytule przelewu.
Nie realizujemy zamówień na podstawie mailowego potwierdzenia wpłaty.

Firma wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Bielany m.st Warszawy pod numerem 522041.


Wyświetl większą mapę