Formularz reklamacyjny

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie produktu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego www.perfumymax.pl, przede wszystkim zaś z dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

 

 

Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………

Adres korespondencyjny ………………………………………………

Adres mailowy ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………

Numer zamówienia ………………………………………………………

 

 

Miasto, data………………………………

 

 

Reklamacja

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki do siedziby Sklepu.

O sposobie załatwienia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie, w zależności od sposobu złożenia zamówienia.

 

Wyrażam zgodę na powyższe warunki i proszę o rozpatrzenie reklamacji.

 

Numer zamówienia……………………………………………

Nazwa produktu………………………………………………

Ilość zwracanych produktów………………………………

 

 

Opis reklamowanych wad produktu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

 

Sprzedający zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy lub gdy wymiana nie będzie możliwa zwrócić cenę nabycia wedle sposobu:

- przelewem na konto bankowe, z którego dokonano płatności,

- w przypadku płatności gotówką na poniżej wskazane konto bankowe:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

…………………………………

podpis Kupującego